5 Sundarikal (2013)

Release Date: Jun 21, 2013

Director: Aashiq Abu, Anwar Rasheed, Amal Neerad, Sameer Thahir, Shyju Khalid, Producer: Amal Neerad , Story: Sijoy Varghese,Muneer Ali,Hashir Mohamed,R Unni,Sidharth Bharathan,M Mukundan,Shyam Pushkaran,Abhilash Kumar, Music: Bijibal,Gopi Sundar,Yakzan Gary Pereira,Prashanth Pillai,Black Letters (Band), Lyricist:Kavalam Narayana Panicker,Gopi Sundar,Rafeeq Ahamed,Sunil Raj Sathya,Neha Nair,Anna Katharina,Black Letters (Band)