Adwaitham (1991)

Release Date: Sep 03, 1991

Director: Priyadarshan, Producer: PV Gangadharan , Story: T Damodaran, Music: MG Radhakrishnan, Lyricist:Kaithapram