Ayaal Sassi (2017)

Release Date: Jul 07, 2017

Director: Sajin Baabu, Producer: P Sukumar, Sudhish Pillai , Story: Sajin Baabu, Music: Basil C J, Lyricist:V Vinayakumar