Daivame Kaithozham K.Kumar Akanam (2018)

Release Date: Jan 12, 2018

Director: Salim Kumar, Producer: Dr. Zachariah Thomas, Alwin Antony, Srejith Ramachandran , Story: Salim Kumar, Music: Nadirshah, Lyricist:Santhosh Varma