Ithile Iniyum Varu (1986)

Release Date: Jan 25, 1986

Director: PG Vishwambharan, Producer: KJ Joseph , Story: John Paul, Music: Shyam, Lyricist:Yusufali Kecheri