Kandahar (2010)

Release Date: Dec 16, 2010

Director: Major Ravi, Producer: Sunil C. Nair, Mohanlal , Story: Major Ravi, Music: Shamir Tandon, Vivek V. K., Lyricist:Sandeep Nath, Vayalar Sarath Chandra Varma, Kaushal Kishor, Sudhakar Sharma Location: Ooty, New Delhi, Russia