Koottinilamkili (1984)

Release Date: Jun 25, 1984

Director: Sajan, Producer: PT Xavier , Story: Prabhakar Puthur, Music: Shyam, Lyricist:Chunakkara Ramankutty