Mizhikal Sakshi (2008)

Release Date: Jun 20, 2008

Director: Ashok R Nath, Producer: VR Das , Story: Anil Mukhathala, Music: V Dakshinamoorthy, Lyricist:ONV Kurup