Upaharam (1985)

Release Date: Nov 14, 1985

Director: Sajan, Producer: Shaji Joseph, Rajan Joseph , Story: Jimmy Luke, Music: Johnson, Lyricist:Shibu Chakravarthy